image-419

Những phong tục đầu xuân năm mới ở Nghệ An

Từ đồng bằng đến miền biển, miền núi, người dân Nghệ An có những phong tục đầu xuân đặc sắc... Lễ cầu ngư đầu năm Đầu xuân năm mới, ngư dân các huyện miền biển Quỳnh Lưu, TX. Hoàng Mai, Nghi Lộc, ...
1 2 11